Czy warto studiować kierunki ekonomiczne? Zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że ekonomistów jest aż za dużo, że był to kierunek modny niegdyś, ale dziś już nie; z drugiej strony firmy narzekają na brak ekonomistów z prawdziwego zdarzenia, takich, którzy pomimo stale zmieniającego się prawa finansowego i trendów gospodarczych potrafią wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną, są innowacyjni i sprawnie kierują gospodarką finansowo-logistyczną firmy, dla której pracują. Nade wszystko, iść na studia z zakresu ekonomii tylko po to, by iść na jakiekolwiek studia, to raczej kiepski pomysł. Wbrew wszelkim pozorom, dobry ekonomista to ktoś, kto nie tylko siedzi w biurze od-do i przekłada papierki, lecz osoba rzetelna, kompetentna, uważna, chętna do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, odpowiedzialna i zafascynowana szeroko rozumianą dziedziną Ekonomii.

Charakterystyka kierunku

Ekonomia łączący w sobie wiedzę gospodarczo-polityczno-logistyczną i zajmuje się zagadnieniami, które można streścić w słowach: co, ile/jak dużo, po ile i w jaki sposób najtańszym kosztem. Ekonomia jest niczym innym jak zarządzaniem - sposobem na poszukiwanie optymalnych rozwiązań gospodarczo-finansowych, notowaniem jak największych zysków i jak najmniejszych strat przy odpowiednio wyważonych nakładach zasobów ludzkich bądź materialnych. Podobnie jak w przypadku wielu innych kierunków, wiedza zdobywana na studiach z Ekonomii wykorzystywana jest w codziennej pracy, warto więc poświęcić okres studiów do jak najlepszego utrwalenia informacji i zdobycia umiejętności niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Przedmioty wykładane na studiach z zakresu Ekonomii, to przede wszystkim matematyka, statystyka opisowa, wnioskowanie statystyczne, ekonometria, mikroekonomia i makroekonomia, rachunkowość i rachunkowość zarządcza, system podatkowy i celny, analiza ekonomiczna, system pośrednictwa finansowego, zabezpieczenie społeczne, zarządzanie oraz przedmioty z zakresu politologii, jak na przykład prawo, etyka gospodarcza, historia myśli ekonomicznej czy polityka gospodarcza Unii Europejskiej.

Perspektywy zawodowe

Zdaniem wielu pracodawców idealny kandydat do pracy posiada nie tylko wiedzę, ale jest kreatywny, wykazuje inicjatywę i ma nowatorskie pomysły. Warto więc już na studiach zainteresować się współczesną ekonomią, przeglądać czasopisma branżowe i portale internetowe oraz śledzić i analizować procesy rynkowe; można zapisać się też do jednego z wielu studenckich kółek dyskusyjnych, a na pewno warto inwestować w dalszą naukę na studiach podyplomowych, doktoranckich lub zapisać się na kurs. Studia z Ekonomii dają również merytoryczne podstawy do dalszego kształcenia w innych kierunkach związanych z finansami, logistyką czy zarządzaniem, a to automatycznie zwiększa szansę na rynku pracy.

Profil absolwenta

Profil absolwenta Absolwenci Ekonomii znajdą zatrudnienie w wielu firmach i na różnorakich stanowiskach związanych z planowaniem, obrotem środkami trwałymi firmy, logistyką i finansami. Wiedza zdobyta podczas studiów otwiera przed nimi sporo możliwości zawodowych, a także daje szansę na przystąpienie do różnego typu egzaminów umożliwiających zdobycie uprawnień do samodzielnego prowadzenia np. księgowości usługowej. Ekonomiści mogą szukać pracy w sektorze państwowym i prywatnym na wszelkiego rodzaju stanowiskach: w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych i funduszach inwestycyjnych, w firmach leasingowych albo kredytowych, w biurach nieruchomości, jako doradcy podatkowi i księgowi, w krajowych i zagranicznych organizacjach, przedsiębiorstwach, spółkach, w małych i dużych firmach. Słowem - wszędzie tam, gdzie istnieją potrzeby optymalnego planowania i właściwego zarządzania finansami. Absolwenci tuż po studiach mogą spróbować swoich sił na stażu w renomowanych polskich lub zagranicznych firmach, lub skorzystać z oferty prestiżowych praktyk studenckich, np. organizowanych przez Polską Radę Biznesu. Podczas praktyk studenci mają niebywałą okazję poznać ekonomiczne, finansowe, informatyczne, inżynieryjne, marketingowe i inne aspekty działania największych polskich marek, a takie doświadczenie nabrane tuż po studiach otwiera drogę do przyszłej kariery.

Sprawdź naszą ofertę :

Prace licencjackie - ekonomia

Prace magisterskie - ekonomia