System motywacji pracowników w ZUS

Powyższa praca licencjacka została przygotowana na jeden z tematów z dziedziny zarządzania, a dotyczy systemu motywacji pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W trzech rozdziałach, z których składa się opracowanie, poruszono między innymi takie kwestie jak operacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi w ZUS, elementy strategii personalnej, modele motywowania pracowników oraz sposoby motywacji materialnej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Ogólne informacje na temat teorii motywacyjnych

  • 1.1 pojęcie, istota i zadania procesu motywowania pracowników,
  • 1.2 teorie treści,
  • 1.3 teoria wzmacniania,
  • 1.4 teorie procesu.

Rozdział II

Organizacyjno-ekonomiczna charakterystyka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  • 2.1 organizacja i zarządzanie,
  • 2.2 operacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • 2.3 elementy strategii personalnej.

Rozdział III

System motywacji pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  • 3.1 modele motywowania pracowników,
  • 3.2 sposoby motywacji materialnej,
  • 3.3 metody motywowania pozamaterialne.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów