Promocja usług bankowych jako element marketingu bankowego

Powyższa praca licencjacka porusza wybrane zagadnienia związane z promocją usług bankowych jako jednego z elementów marketingu bankowego. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów, w których opisano między innymi takie kwestie jak etapy rozwoju marketingu bankowego, era marketingu bankowego, a także sprzedaż osobista jako jedna z form promocji usług bankowych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Ogólne wiadomości dotyczące marketingu bankowego

  • 1.1 wyjaśnienie pojęcia „marketing bankowy”,
  • 1.2 etapy rozwoju marketingu bankowego,
  • 1.3 era marketingu bankowego.

Rozdział II

Promocja produktów oferowanych przez placówki bankowe

  • 2.1 popieranie procesu sprzedażowego,
  • 2.2 sprzedaż osobista jako jedna z form promocji usług bankowych,
  • 2.3 reklama produktów bankowych,
  • 2.4 sponsoring.

Rozdział III

Współczesne formy promowania produktów i nawiązywania kontaktu z klientem

  • 3.1 bankowy marketing internetowy,
  • 3.2 reklama na stronach internetowych,
  • 3.3 placówki bankowe w sieci.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów