Proces rekrutacji i selekcji na przykładzie dowolnie wybranej firmy

Przygotowując prace licencjackie z tak szeroko pojętej dziedziny, jaką jest zarządzanie, dokładamy wszelkich starań, aby każde opracowanie odznaczało się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej. Powyższa rozprawa składa się z trzech rozdziałów, w których poruszono między innymi takie kwestie jak modele zarządzania zasobami ludzkimi czy planowanie procesu doboru pracowników. Oddzielny rozdział poświęcono analizie procesu rekrutacji i selekcji na przykładzie dowolnie wybranej firmy.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Teoretyczne podstawy dotyczące rekrutacji i selekcji pracowników

 • 1.1 modele zarządzania zasobami ludzkimi,
 • 1.2 planowanie procesu doboru pracowników,
 • 1.3 jakościowe i ilościowe zapotrzebowanie na kandydatów do pracy.

Rozdział II

Dobór kandydatów – metody

 • 2.1 wstępna selekcja pisemnych ofert,
 • 2.2 rozmowa wstępna,
 • 2.3 testy psychologiczne,
 • 2.4 testy bazujące na pracy,
 • 2.5 badania lekarskie.

Rozdział III

Analiza procesu rekrutacji i selekcji na przykładzie firmy XYZ

 • 3.1 ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa,
 • 3.2 rekrutacja pracowników,
 • 3.3 proces selekcji kandydatów do pracy,
 • 3.4 wnioski końcowe.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów