Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim

Tematyka tej pracy licencjackiej dotyczy pojęcia przedsiębiorcy w prawie polskim. Pierwszy rozdział poświęcony jest zagadnieniom działalności gospodarczej oraz jej formom organizacyjnym. W drugim poruszona jest geneza pojęcia przedsiębiorcy od okresu międzywojennego po lata 90. XX w. Ostatni rozdział omawia status przedsiębiorcy w polskim prawie według Kodeksu cywilnego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i przepisów innych ustaw.

Plan pracy

Wstęp

Rozdział I

Czym jest działalność gospodarcza

 • 1.1 jakie podmioty podlegają prawu gospodarczemu
 • 1.2 Na czym polega działalność gospodarcza
 • 1.3 Podstawy prawne działalności gospodarczej
 • 1.4. Formy organizacyjne
 • 1.4.1 Osoba fizyczna
 • 1.4.2 Osoba prawna
 • 1.4.3 Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • 1.4.4 Spółki

Rozdział II

Geneza pojęcia przedsiębiorca

 • 2.1. Okres międzywojenny
 • 2.2. Lata 80. XX w.
 • 2.3. Lata 90. XX w.

Rozdział III

Przedsiębiorca w polskim prawoznawstwie

 • 3.1. Przedsiębiorca według przepisów Kodeksu cywilnego
 • 3.2. Przedsiębiorca według przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • 3.3. Przedsiębiorca według przepisów innych ustaw

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów