Podział prawny i geodezyjny nieruchomości

W tej pracy licencjackiej z zakresu administracji tematem przewodnim jest podział prawny i geodezyjny nieruchomości. W pierwszym rozdziale omówiona jest definicja prawna nieruchomości. Drugi rozdział zawiera podział prawny nieruchomości na gruntowe, budynkowe i lokalowe. W trzecim rozdziale poruszane są kwestie związane z oznaczaniem nieruchomości pod kątem geodezyjnym. Czwarty rozdział opisuje, jak kształtuje się podział geodezyjny w świetle prawa.

Plan pracy

Wstęp

Rozdział I

Definicja prawna nieruchomości

Rozdział II

Podział prawny nieruchomości

  • 2.1. Nieruchomości gruntowe
  • 2.2. Nieruchomości budynkowe
  • 2.3. Nieruchomości lokalowe

Rozdział III

Oznaczenia nieruchomości pod kątem geodezyjnym

  • 3.1. Ewidencja gruntów i budynków
  • 3.2. Wpisy w dziale I-O

Rozdział IV

Podział geodezyjny w świetle prawa

  • 4.1. Decyzja administracyjna
  • 4.2. Podział geodezyjny

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów