Pisanie Prac Marketing

Pisanie prac z marketingu jest wyjątkowo przyjemne i pozwala rozwinąć skrzydła. O co chodzi? Ano o to, że marketing jest niezwykle szeroką dziedziną, która zapewnia ogromny wybór tematów prac i interesujących, wartych przedstawienia zagadnień.

Charakterystyka kierunku

wykorzystanie laptopa do pracy

W pracy dyplomowej z marketingu można m.in.:

  • zaprezentować rozwój danego zagadnienia na przestrzeni dziejów,
  • zbadać wybraną firmę pod kątem marketingowym,
  • skoncentrować się na innowacyjnych trendach, które dopiero wchodzą na rynek lub wejdą na niego niebawem,
  • zbadać metody pozyskiwania klienta,
  • zbadać potrzeby rynku,
  • ocenić możliwości rynkowe, strategię i dystrybucję produktu/usługi,
  • kreować nowe trendy.

Ilość ciekawych zagadnień, jak również intensywny i rozległy rozwój marketingu sprawiają, że bez trudu można wymyślić temat, na jaki nikt inny jeszcze nie pisał.

Każdy temat z marketingu, zarządzania czy reklamy zapewni studentowi niepowtarzalną okazję do usystematyzowania i pogłębienia posiadanej wiedzy, a nawet może w nim obudzić nowe pasje czy podsunąć pomysły na pracę zawodową. Jeśli więc chodzi o pisanie prac, marketing jest prawdziwą kopalnią pomysłów i możliwości.

Studenci, którzy w tym natłoku wiedzy i kreatywnych idei nie mogą się odnaleźć i mają trudności w napisaniu własnej pracy czy nawet wymyśleniu tematu, mogą skorzystać z wzorów prac dyplomowych, które posłużą im jako przykład do napisania własnej pracy.

Marketing - pisanie prac licencjackich i magisterskich

planowanie zadań na tablicy

Jeśli pisanie prac nie jest Twoją mocną stroną, a marketing to kierunek, który studiujesz – nie zwlekaj i zamów u nas swoją pracę dyplomową. Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia rozpraw naukowych rozmaitego rodzaju – zaliczeniowe prace licencjackie oraz prace magisterskie z dziedziny jaką jest marketing. Gwarantujemy satysfakcję z uzyskanego poziomu merytorycznego, stylistycznego oraz wizualnego – optymalizujemy formatowanie pracy do wymagań konkretnej uczelni, jak również zapewniamy czytelność i przejrzystość zachowaną na każdej stronie. Ciekawie i niebanalnie ujęte treści staną się wciągającą lekturą również dla promotora oraz recenzenta, którzy decydują o uzyskanej przez Ciebie ocenie końcowej.

Zgłaszając się do nas zostajesz przydzielony do wybranego redaktora, którego specjalizacją jest pisanie prac o zagadnieniach marketingu. Jego wiedza, doświadczenie oraz umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym sprawiają, że każda praca staje się unikalną rozprawą naukową, podejmującą nawet skomplikowane rozważania. Treści zawarte w Twojej pracy licencjackiej lub magisterskiej o marketingu poparte zostaną rzetelną i obszerną bibliografią, a przypisy umieścimy w stosowny sposób, zgodnie z odgórnymi wymaganiami. Stworzone przez nas opracowanie naukowe będzie więc solidną dawką wiarygodnej wiedzy o rzeczywistych podstawach merytorycznych - przedstawione w ciekawy i swobodny sposób okażą się kluczem do sukcesu na zaliczeniowym egzaminie końcowym.

Prace licencjackie, jak również prace magisterskie o zagadnieniach marketingowych różnią się stopniem uszczegółowienia treści, jak również sposobem ich przedstawiania. Należy pamiętać, że praca licencjacka z marketingu może podejmować wyłącznie teoretyczne rozważania z wybranej tematyki, stając się rozprawą naukową o węższym charakterze. Z kolei praca magisterska musi odnosić się do aktywności badawczej w zakresie marketingowych kwestii, stając się analizą podjętych działań dążących do wyciągnięcia istotnych wniosków końcowych.

Reasumując, jeśli chcesz zakończyć proces studiów z sukcesem, przedstawiając na końcowym egzaminie wartościową i pełną merytorycznych podstaw pracę – zgłoś się do nas. Pomożemy Ci napisać pracę dyplomową na każdy temat. Oferujemy wysoki poziom zaliczeniowych prac licencjackich i prac magisterskich w dziedzinie marketingu. Szybka i efektywna realizacja zamówienia, pełna dyskrecja oraz korzystna propozycja cenowa to cechy, które nas charakteryzują. Dodatkowo rzetelność i specjalistyczne podejście do każdego tematu sprawiają, że jesteśmy wysoko konkurencyjni wobec podobnych firm. U nas zyskujesz gwarancję skuteczności, a poziom współpracy z pewnością Cię zadowoli – na każdym etapie kreowania pracy dyplomowej masz możliwość wdrażania własnych poprawek i zmian, bowiem przez cały proces pisania pracy pozostajesz w stałym kontakcie z konkretnym redaktorem. Jest on zobowiązany do sukcesywnego przedstawiania Ci kolejnych rozdziałów zamówionego opracowania naukowego, dzięki czemu jesteś na bieżąco informowany o postępach pracy i szybko możesz zareagować na ewentualne nieścisłości i zgłosić ewentualne zmiany w wytycznych promotorskich. Twoje zadowolenie to gwarancja naszej skuteczności.

Prace licencjackie i magisterskie marketing – przykładowe tematy

zadanie marketingowe

1. Zachowanie konsumentów podczas zakupów online.
Praca poruszająca najważniejsze kwestie związane z zachowaniem konsumentów podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów: charakterystyka zakupów internetowych, aspekty prawne zakupów internetowych (w tym ochrona konsumentów) oraz zakupy przez Internet – satysfakcja klienta a naruszenie praw konsumenckich w świetle badań (założenia metodologiczne badań własnych, wyniki, podsumowanie oraz wnioski).

2. Rola reklamy w kształtowaniu marki.
Praca dotycząca roli reklamy w kształtowaniu marki, składająca się z trzech rozdziałów: istota, funkcje i rodzaje reklamy (radiowa, telewizyjna, prasowa, internetowa, ruchoma i nieruchoma), psychologiczne efekty reklamy (społeczna funkcja reklamy, emocje w przekazie reklamowym, czynniki mające wpływ na decyzje podejmowane przez konsumenta) oraz rola reklamy w kształtowaniu dowolnie wybranej marki.

3. Analiza rynku sprzedaży internetowej.
Praca związana z analizą rynku sprzedaży internetowej, składająca się z trzech rozdziałów: podstawowe zasady funkcjonowania sieci internetowych w społeczeństwie, rozwój sprzedaży internetowej oraz polityka sprzedaży internetowej na przykładzie dowolnie wybranej firmy. Zagadnienia poruszone w opracowaniu: początki sieci globalnej, dostęp do Internetu, historia powstawania portali sprzedażowych, organizacja i bezpieczeństwo zakupów dokonywanych przez Internet.

4. Nieuczciwość w reklamach.
Praca poruszająca najważniejsze kwestie związane z nieuczciwością w reklamach. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów: współzależność między marketingiem, promocją i reklamą (ogólny zarys funkcji, zadań i celów marketingu, pojęcie reklamy w aspekcie prawnym i marketingowym), oszustwo i nieuczciwość w reklamie – zagadnienia prawne oraz podstawowe relacje pomiędzy art. 3 a art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. Wpływ reklamy telewizyjnej na konsumentów w Polsce.
Praca dokumentująca wpływ reklamy telewizyjnej na zachowania konsumentów w Polsce, składająca się z pięciu rozdziałów: początki reklamy, jej definicja oraz istota, telewizja jako najskuteczniejszy nośnik reklamowy (reklama telewizyjna na tle innych mediów: prasy, radia), psychologia reklamy telewizyjnej – zarys teoretyczny, metodologia badań oraz stosunek odbiorców do reklamy telewizyjnej – przedstawienie wyników badań i końcowych wniosków.

6. Reklama a dziecko.
Praca dotycząca wpływu reklamy na dzieci, obejmująca trzy rozdziały: reklama dziecięca (bohaterowie reklam dziecięcych, dziecko jako odbiorca reklam dla dorosłych, zamierzone i niezamierzone rezultaty treści reklamowych), najważniejsze zasady związane z kierowaniem reklam do dzieci (prawne i etyczne) oraz psychologiczne aspekty tworzenia reklam dla dzieci (rodzaje bohaterów w reklamach dziecięcych, sposoby ukazywania najmłodszych w reklamach).

7. Plan marketingowy podstawą rozwoju przedsiębiorstwa handlowo-usługowego.
Praca dotycząca planu marketingowego stanowiącego podstawę rozwoju przedsiębiorstwa o profilu handlowo-usługowym. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów: istota i rola planu marketingowego w rozwoju firmy (pojęcie i struktura planu marketingowego), wdrażanie planu marketingowego w przedsiębiorstwie oraz rozwój firmy handlowo-usługowej (specyfika firmy handlowo-usługowej, planowanie i wdrażanie strategii rozwoju).

8. Konkurencyjność marek własnych.
Praca dotycząca konkurencyjności marek własnych, zawierająca cztery rozdziały: konkurencja – teoria i praktyka (definicja, rodzaje i formy konkurencji), marka w strategii marketingowej przedsiębiorstwa (istota i funkcje marki, wizerunek a tożsamość marki), marki własne – charakterystyka (marki producenckie, sklepowe, typologia marek własnych), wielkopowierzchniowe przedsiębiorstwa handlowe a marki własne.

9. Internet jako silna broń działalności marketingowej firmy.
Praca poruszająca kwestię Internetu jako silnej broni działalności marketingowej firmy, składająca się z czterech rozdziałów: charakterystyka sieci internetowych (rozwój Internetu na świecie i w Polsce, rodzaje dostępu do globalnej sieci), wykorzystanie instrumentów internetowych w e-biznesie, wykorzystanie witryn internetowych w procesie marketingowym firmy oraz zastosowanie marketingu internetowego na przykładzie firm o różnym profilu działalności.

10. Założenia współczesnych strategii marketingowych.
Praca opisująca najważniejsze założenia współczesnych strategii marketingowych, składająca się z trzech rozdziałów: rola i zadania marketingu w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, ustalenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku a proces podejmowania decyzji strategicznych oraz podstawowe strategie marketingowe. Zagadnienia poruszone w pracy to m.in.: funkcja marketingu w przedsiębiorstwie, otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa, pojęcie i rodzaje strategii marketingowych.