Ochrona praw człowieka przez międzynarodowe organizacje pozarządowe

Przygotowując prace magisterskie, jesteśmy w stanie pomóc w stworzeniu rozprawy na każdy temat z takiej dziedziny jak prawo. Powyższe opracowanie porusza wybrane aspekty dotyczące ochrony praw człowieka przez międzynarodowe organizacje pozarządowe. Składa się z trzech rozdziałów, które zawierają między innymi takie informacje jak geneza ochrony praw człowieka, prawa człowieka a normy moralne oraz generacje praw człowieka.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Podstawowe zagadnienia związane z ochroną praw człowieka

 • 1.1 wyjaśnienie pojęcia praw człowieka,
 • 1.2 geneza ochrony praw człowieka,
 • 1.3 prawa człowieka a normy moralne,
 • 1.4 generacje praw człowieka.

Rozdział II

Międzynarodowe organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka

 • 2.1 Międzynarodowa Helsińska Federacja na rzecz Praw Człowieka,
 • 2.2 Europejska Fundacja Praw Człowieka,
 • 2.3 Amnesty International,
 • 2.4 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Rozdział III

Nadużycia i przypadki łamania praw człowieka

 • 3.1 dyskryminacja,
 • 3.2 nieludzkie traktowanie,
 • 3.3 niepełnosprawność,
 • 3.4 ksenofobia.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów