Manipulacja i perswazja w reklamie

Powyższa praca magisterska z marketingu porusza wybrane zagadnienia związane z manipulacją i perswazją w reklamie. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów, w których czytelnik może zapoznać się między innymi z takimi kwestiami jak istota działań reklamowych, reklama jako sztuka, techniki manipulacji w tekstach reklamowych, a także rola człowieka w działaniach reklamowych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Wybrane zagadnienia teoretyczne dotyczące reklamy

 • 1.1 wyjaśnienie pojęcia „reklama”,
 • 1.2 istota działań reklamowych,
 • 1.3 reklama jako sztuka,
 • 1.4 rola telewizji, prasy i Internetu w działaniach reklamowych.

Rozdział II

Manipulacja oraz perswazja słowno-symboliczna w reklamie

 • 2.1 techniki manipulacji w tekstach reklamowych,
 • 2.2 perswazja a środki przekazu komunikatu reklamowego,
 • 2.3 manipulacyjne formy zwiększania sprzedaży,
 • 2.4 rola i miejsce człowieka w działaniach reklamowych.

Rozdział III

Badanie dotyczące manipulacji i perswazji na przykładzie dowolnie wybranej reklamy

 • 3.1 przedmiot badań,
 • 3.2 charakterystyka badanych konsumentów,
 • 3.3 miejsce i sposób przeprowadzonego badania,
 • 3.4 wnioski końcowe.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów