Kapitał ludzki, jako czynnik decydujący o rozwoju przedsiębiorstwa

Tworząc prace magisterskie z tak szeroko pojętej dziedziny, jak zarządzanie, nasi redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby każda rozprawa odznaczała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej. Powyższe opracowanie składa się z trzech rozdziałów, w których poruszono między innymi takie kwestie jak metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego, funkcja szkoleń pracowniczych w systemie gospodarczym i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a także zarządzanie kapitałem ludzkim na przykładzie dowolnie wybranej firmy.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Ogólne informacje dotyczące kapitału ludzkiego

 • 1.1 wyjaśnienie pojęcia „kapitał ludzki”,
 • 1.2 metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego,
 • 1.3 rozwój kapitału ludzkiego a powstanie organizacji.

Rozdział II

Rola otoczenia organizacji i jej wpływ na podejmowane decyzje szkoleniowe

 • 2.1 rys historyczny szkoleń dla pracowników,
 • 2.2 funkcja szkoleń pracowniczych w systemie gospodarczym i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
 • 2.3 rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych pracowników.

Rozdział III

Zarządzanie kapitałem ludzkim na przykładzie dowolnie wybranej firmy

 • 3.1 ogólna charakterystyka firmy,
 • 3.2 rozwój kompetencji pracowniczych,
 • 3.3 proces rekrutacji i selekcji kapitału ludzkiego w firmie,
 • 3.4 system motywowania pracowników,
 • 3.5 wnioski końcowe.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów