Fuzje oraz przejęcia banków komercyjnych w Polsce

Oferując pisanie prac z tak szeroko pojętej dziedziny, jak finanse, zajmujemy się przygotowywaniem rozpraw na każdy temat. Powyższe opracowanie dotyczy fuzji oraz przejęć banków komercyjnych w Polsce. Składa się z trzech rozdziałów, w których opisano między innymi takie kwestie jak fuzja jako proces gospodarczy, proces fuzji w sektorze bankowym, wybrane fuzje banków w Polsce i w Europie, a także uwarunkowania fuzji dokonywanych w Polsce.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Ogólne informacje dotyczące fuzji

 • 1.1 wyjaśnienie pojęcia „fuzja”,
 • 1.2 fuzja jako proces gospodarczy,
 • 1.3 rodzaje fuzji,
 • 1.4 proces fuzji w sektorze bankowym.

Rozdział II

Fuzje oraz przejęcia banków komercyjnych w Polsce

 • 2.1 wybrane fuzje banków w Polsce i w Europie,
 • 2.2 metody przejęć banków stosowane w Polsce,
 • 2.3 uwarunkowania fuzji dokonywanych w Polsce.

Rozdział III

Przebieg i rezultat fuzji na przykładzie dowolnie wybranej placówki bankowej

 • 3.1 ogólna charakterystyka wybranego banku,
 • 3.2 proces fuzji,
 • 3.3 efekty fuzji,
 • 3.4 wnioski końcowe.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów