Efektywność czasu pracy kierownika

Oferując pisanie prac, przygotowujemy rozprawy naukowe praktycznie na każdy temat dotyczący zarządzania. Powyższa rozprawa porusza problematykę efektywności czasu pracy kierownika. Składa się z trzech rozdziałów, w których opisano między innymi takie zagadnienia, jak wskaźnik efektywnego wykorzystania czasu pracy, zarządzanie efektywnością czasu pracy oraz metody wykorzystane do pomiaru czasu pracy.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Ogólne informacje dotyczące efektywności czasu pracy

  • 1.1 wyjaśnienie pojęcia „efektywność czasu pracy”,
  • 1.2 wskaźnik efektywnego wykorzystania czasu pracy,
  • 1.3 zarządzanie efektywnością czasu pracy.

Rozdział II

Normowanie oraz pomiar czasu pracy kierownika

  • 2.1 metody wykorzystane do pomiaru czasu pracy,
  • 2.2 czynniki mające wpływ na efektywność czasu pracy,
  • 2.3 techniki w zakresie normowania czasu pracy.

Rozdział III

Badanie oraz wykorzystanie czasu pracy kierownika

  • 3.1 metodologia,
  • 3.2 opis badanej próby,
  • 3.3 analiza wykorzystania czasu pracy kierownika,
  • 3.4 końcowe wnioski.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów