Administrowanie zakładem opieki zdrowotnej

Zajmując się pisaniem prac z zarządzania, dokładamy wszelkich starań, aby każde opracowanie wyróżniało się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej. Powyższa rozprawa porusza wybrane zagadnienia związane z administrowaniem zakładem opieki zdrowotnej. Praca składa się z trzech rozdziałów, w których czytelnikowi przybliżono takie kwestie jak definicja zakładu administracyjnego w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, rodzaje zakładów administracyjnych, a także podmioty administrujące zakładem opieki zdrowotnej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Zakłady administracyjne – wprowadzenie

  • 1.1 wyjaśnienie pojęcia „zakład administracyjny”,
  • 1.2 definicja zakładu administracyjnego w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • 1.3 rodzaje zakładów administracyjnych.

Rozdział II

Zakład opieki zdrowotnej – podmioty administrujące

  • 2.1 kierownik zakładu opieki zdrowotnej,
  • 2.2 ordynator oddziału zakładu opieki zdrowotnej,
  • 2.3 koordynator medyczny oddziału.

Rozdział III

Kontrola i nadzór nad zakładem opieki zdrowotnej

  • 3.1 nadzór sprawowany przez podmiot tworzący,
  • 3.2 kontrola zakładu opieki zdrowotnej sprawowana przez Ministra Zdrowia.

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

Aneksy

Wykaz skrótów